Een schadeclaim indienen

Van economische schade, insolventie, is sprake wanneer er sprake is van een geleden verlies of een gemiste winst wanneer bijvoorbeeld een leverancier of een andere zakenpartner zich niet aan zijn afspraken houdt of wanneer er inbreuk gemaakt wordt op uw intellectueel eigendomsrechten.
Voor het berekenen van de economische schade is het van groot belang het schademoment nauwkeurig vast te stellen. De schadeclaim kan immers slechts betrekking hebben op verliezen die vanaf dat moment zijn ontstaan.

Het bepalen van de omvang van de schade

Bij het bepalen van de omvang van de schade staat het inschatten van de gemiste inkomsten centraal. De gemiste inkomsten bestaan uit de verwachte geldstromen die door toedoen van derden verloren zijn gegaan. Aangezien dergelijke gemiste geldstromen niet met volledige zekerheid zouden zijn verkregen, dient er bij de berekening van de schade rekening gehouden te worden met de specifieke context en de risico’s die aan de verwachting van de gederfde inkomsten ten grondslag liggen. Dit vakgebied heet forensisch waarderen.

Voor een goede forensische waardering is kennis van de markt, branche en de onderneming van groot belang. Syntacc heeft deze kennis.

Waarom syntacc

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Een multidisciplinair team per opdracht
  • Eén aanspreekpunt per team
  • Betaalbare dienstverlening
  • Meer dan 200 succesvolle transacties
  • Het hele proces op één adres in eigen beheer

Heeft u behoefte aan onze hulp?

Ons team staat altijd voor u klaar. Heeft u een vraag of wilt u graag advies?

Maak een afspraak

Deel deze pagina