Bedrijfsopvolging

We hebben inmiddels veel succesvolle bedrijfsopvolgingen binnen een familie gerealiseerd.

Maak een afspraak

Bedrijfsopvolging binnen de familie

Wellicht speelt u met de gedachte uw onderneming over te dragen. U staat dan aan de vooravond van een intensief proces. Tijdens uw bestaan als ondernemer maakt u dit waarschijnlijk maar één keer mee. De belangen zijn groot en daarmee bedoelen wij meer dan alleen de zakelijke.
Als de opvolging binnen de familie plaatsvindt, kunnen wensen, verwachtingen en emoties het traject extra compliceren. Het bedrijfsbelang en het familiebelang raken verweven met elkaar: wat is mijn bedrijf waard?

Idealiter leidt die verwevenheid tot inspiratie en een bredere onderlinge band. Om dat te bereiken is een adviseur met oog en oor voor wat er gedurende het traject precies bij alle betrokkenen leeft van essentieel belang. De professionals van Syntacc hebben de benodigde ervaring om waar en wanneer nodig familieoverleg te initiëren en te begeleiden. Zij creëren een open sfeer met ruimte voor ieders inbreng. Vanuit de wetenschap dat juist dit een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle bedrijfsopvolging binnen de familie.

Een geslaagde bedrijfsopvolging is altijd in een vroeg stadium ingezet. Eigenlijk zou u bij de eerste gedachte in deze richting met een adviseur van Syntacc om tafel moeten gaan. Gewoon eens even sparren om uw gedachten te vormen. De belastingwetgeving kent allerlei faciliteiten om een bedrijfsopvolging fiscaal zo voordelig mogelijk vorm te geven. Zowel voor overdrager als voor overnemer.

Fiscale faciliteiten

Een voorbeeld van een fiscale faciliteit bij een bedrijfsoverdracht is de zogenaamde geruisloze doorschuiving. De overnemer zet de onderneming in fiscale zin met dezelfde boekwaarden voort, de overdrager realiseert fiscaal geen verkoopwinst. Dat betekent dat van de overnamesom geen euro naar de fiscus hoeft. Belastingheffing over de meerwaarde in de onderneming wordt doorgeschoven. De opvolger neemt dus ook een belastingclaim over. Dit leid tot een prijsverlaging, maar dat kan altijd uit. Ook voor de overnemer. Deze hoeft minder te investeren en dat betekent financieel meer lucht en ruimte om te ondernemen.

Onderneemt u in B.V.-vorm, dan kunt u met een slim vormgegeven juridische structuur voorkomen dat u bij de overdracht van uw onderneming wordt geconfronteerd met belastingheffing over uw verkoopresultaat. U kunt maximale regie houden over wat u wel en niet verkoopt. De juiste structuur biedt u de mogelijkheid uw onderneming licht en aantrekkelijk ter overname te presenteren. Belasting betaalt u pas op het moment dat u middelen naar privé wenst over te hevelen.

Het schenkingsrecht kent een interessante faciliteit waarmee u vrij van schenkingsrecht ondernemings­­­vermogen kunt overhevelen naar uw opvolger. De vrijstelling geldt voor ondernemingsvermogen tot meer dan een miljoen euro. Voor het meerdere geldt een ook nog forse vrijstelling van 83%. Om van deze faciliteit gebruik te maken, hoeft uw opvolger geen familie van u te zijn.

Alle faciliteiten kennen strikte voorwaarden. Voorwaarden waaraan voorafgaand aan de overdracht en/of schenking moet worden voldaan en erna.

Syntacc staat voor een team van specialisten die u tot in detail bij alle aspecten van uw bedrijfsopvolging kunnen begeleiden. Van het bepalen van persoonlijke doelstellingen, het bespreekbaar maken van wensen en emoties, het waarderen van de onderneming, het realiseren van de fiscaal optimale juridische structuur, tot het eventueel afstemmen met de fiscus en het uiteindelijk formaliseren de bedrijfsopvolging.

Waarom syntacc

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Een multidisciplinair team per opdracht
  • Eén aanspreekpunt per team
  • Betaalbare dienstverlening
  • Meer dan 200 succesvolle transacties
  • Het hele proces op één adres in eigen beheer

Heeft u behoefte aan onze hulp?

Ons team staat altijd voor u klaar. Heeft u een vraag of wilt u graag advies?

Maak een afspraak

Deel deze pagina

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Corine kan u duidelijk en bondig informeren over deze specifieke problematiek.
Stuur een E-mail Bel Corine op 050 589 37 50