Privacy Statement

 

Integriteit, respect en waardecreatie voor u als cliënt zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het handelen van Syntacc Corporate Finance BV. Syntacc kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van haar cliënt. Zij wil waarde creëren door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die haar cliënt als passend ervaart. Zij vindt het belangrijk dat haar cliënt Syntacc ervaart en herkent in ondermeer de integriteit in al haar handelingen en uitingen en het respect voor de cliënt.

  • Syntacc voelt zich gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Syntacc om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten en ter voorkoming van en bestrijding van fraude en witwassen.
  • Syntacc gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Syntacc jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  • U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en deze, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek zendt Syntacc de bij haar in gebruik zijnde persoonsgegevens van u aan u toe.

Waarom syntacc

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Een multidisciplinair team per opdracht
  • Eén aanspreekpunt per team
  • Betaalbare dienstverlening
  • Meer dan 200 succesvolle transacties
  • Het hele proces op één adres in eigen beheer

Heeft u behoefte aan onze hulp?

Ons team staat altijd voor u klaar. Heeft u een vraag of wilt u graag advies?

Maak een afspraak

Deel deze pagina