Insolventiebegeleiding

Advisering in tijden van financiële problemen bij de cliënt, is werken onder hoogspanning. We zijn er aan gewend.

Maak een afspraak

Insolventiebegeleiding

Zelfs de meest gerenommeerde bedrijven kunnen in financiële problemen komen. Vaak leidt dit tot een “vijf voor twaalf-situatie”, waarin van de ondernemer en zijn adviseur een topprestatie wordt verwacht. In dit speelveld zijn de medewerkers van Syntacc op hun best! Hun betrokkenheid, deskundigheid en enthousiasme staan daar garant voor.

Oog voor de ernst van de zaak

Essentieel voor ondernemers die in financieel zwaar weer verzeild zijn geraakt, is dat ze zo snel mogelijk de ernst van de zaak onderkennen.  Daarvoor is een heldere analyse van een betrokken maar objectieve buitenstaander onontbeerlijk. Deze analyse moet op korte termijn inzicht geven in de oorzaken van de ontstane situatie en het toekomstperspectief van de onderneming. Wanneer wij van mening zijn dat er voldoende toekomstperspectief is voor de onderneming, stellen wij samen met de ondernemer een recovery-plan op.

Afhankelijk van de situatie kan dit leiden tot:

– Ontslag van medewerkers
– Herstructurering van activiteiten
– Afstoten van verliesgevende activiteiten
– Het regelen van een bancaire herfinanciering
– Het zoeken van investeerders en risicodragend kapitaal
– Investeren in winstgevende en kansrijke activiteiten
– Een doorstart na faillissement
– Het treffen van een betalings- of saneringsregeling met schuldeisers

Syntacc ondersteunt het management bij de uitvoering van dit recoveryplan. Wij voeren met u of namens u overleg met de bank, de crediteuren en de belastingdienst. Daarbij spelen niet alleen financiële argumenten een rol. Minstens zo belangrijk is het voorkomen van imagoschade voor de onderneming en haar directeur-aandeelhouder. We nemen samen met u de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een doorstart na faillissement, grondig door.

In het geval dat wij, samen met de ondernemer, tot de conclusie komen dat het inmiddels 5 over twaalf is en er geen toekomstperspectief voor de onderneming is, zullen wij de ondernemer begeleiden bij de afwikkeling van een aanstaand faillissement. Daarbij is het doel de schade voor de ondernemer zo veel mogelijk te beperken. Wij zullen u bijstaan in de gesprekken met de curator, bank en belastingdienst en waar nodig de noodzakelijke stappen zetten, zoals het  tijdig melden van betalingsonmacht en het verstrekken van de door de curator gevraagde informatie.

Topprestaties onder hoogspanning

Insolventiebegeleiding is topsport, waarbij onder hoge druk een topprestatie moet worden geleverd. De specialisten van Syntacc  zijn gewend onder hoogspanning te werken en zien het als een uitdaging uw onderneming weer op de rails te krijgen, zodat u uw plannen alsnog kunt verwezenlijken en kunt voorkomen dat u een faillissement aanvragen moet.

Waarom syntacc

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Een multidisciplinair team per opdracht
  • Eén aanspreekpunt per team
  • Betaalbare dienstverlening
  • Meer dan 200 succesvolle transacties
  • Het hele proces op één adres in eigen beheer

Heeft u behoefte aan onze hulp?

Ons team staat altijd voor u klaar. Heeft u een vraag of wilt u graag advies?

Maak een afspraak

Deel deze pagina

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Jan Lolke is de persoon bij uitstek om u op dit vlak bij te staan.
Stuur een E-mail Bel Jan Lolke op 06 30 619 015