Bedrijfsopvolgingsregeling

De belastingwetgeving kent meerdere bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Zo is er voor ondernemers die hun eenmanszaak of aandeel in een vennootschap onder firma willen overdragen een faciliteit, de zogenaamde geruisloze doorschuiving, die belastingheffing over de overdrachtswinst voorkomt. De opvolger neemt de onderneming fiscaal over tegen de fiscale boekwaarden. De claim van de fiscus op de meerwaarden in de onderneming blijft zo in stand en wordt als het ware met de onderneming doorgeschoven. Dit drukt uiteraard de overdrachtsprijs, maar voor zowel verkoper als koper is dit een financieel aantrekkelijke regeling.

Mogelijke vrijstellingen door de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De Successiewet kent de zogenaamde BOR, de bedrijfsopvolgingsregeling. De regeling biedt een gedeeltelijke vrijstelling bij vererving of schenking van ondernemingsvermogen. Tot een vermogen van ruim een miljoen euro geldt een vrijstelling van 100%, voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Dit is dus een uiterst aantrekkelijke regeling, ook voor het MKB.
De vrijstelling geldt alleen voor ondernemingsvermogen en maar heel beperkt voor ook aanwezig beleggingsvermogen. Daarom moet er nog weleens – tijdig – worden voorgesorteerd.

Beleggingsvermogen en ondernemingsvermogen

Als het vermogen in een vennootschap voor meer dan 5% kwalificeert als beleggingsvermogen, dan zal eerst moeten worden geherstructureerd, waarbij het beleggingsvermogen en het ondernemingsvermogen fiscaal zo gunstig mogelijk in aparte vennootschappen worden gesplitst. In andere situaties kunt u zich voorstellen dat het juist weer gunstig is geldmiddelen vanuit privé in de vennootschap te storten om schulden aan een bank af te lossen. Zo kan de grondslag voor de faciliteit immers worden vergroot.
In alle gevallen is het aan te raden de waardering van de onderneming en de kwalificatie van het aanwezige vermogen vooraf af te stemmen met de Belastingdienst.

Is er onroerend goed, dan kan gebruik worden gemaakt van de diverse opvolgings- en reorganisatievrijstellingen die de overdrachtsbelasting biedt.

Kortom, er is een veelheid aan faciliteiten die u in voorkomend geval niet wilt missen. Faciliteiten die regelrecht tot een forse besparing leiden en faciliteiten die leiden tot uitstel van belastingheffing. Met de specialisten van Syntacc kunt u de mogelijkheden optimaal benutten. Een goede en tijdige planning werken altijd in uw voordeel. Voor alle faciliteiten geldt immers dat aan een of meerdere voorwaarden moet zijn voldaan. Voorwaarden waarop u wellicht jaren van tevoren had moeten anticiperen.

Voorkom fiscaal-financiële tegenvallers

Ook, of misschien wel juist, zonder dat uw toekomstplannen al concreet zijn, is het voor u vast en zeker lucratief eens met ons in gesprek te gaan. De specialisten van Syntacc kunnen u adviseren hoe uw onderneming fiscaal en juridisch zo flexibel mogelijk in te richten. Dat biedt u de rust van de wetenschap dat u uw toekomstige wensen zult kunnen realiseren zonder fiscaal-financiële tegenvallers die voorkomen hadden kunnen worden.

Waarom syntacc

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Een multidisciplinair team per opdracht
  • Eén aanspreekpunt per team
  • Betaalbare dienstverlening
  • Meer dan 200 succesvolle transacties
  • Het hele proces op één adres in eigen beheer

Heeft u behoefte aan onze hulp?

Ons team staat altijd voor u klaar. Heeft u een vraag of wilt u graag advies?

Maak een afspraak

Deel deze pagina