Wat bepaalt de waarde van een onderneming?

Een waardering is meer dan alleen een rekenkundige exercitie. Onder een goede waardering ligt een grondige bedrijfskundige analyse aan ten grondslag. Deze analyse is niet alleen noodzakelijk om een gedegen inschatting te maken van de waarde, maar ook om de waardering staande te kunnen houden in een onderhandeling. De vraag die wij beantwoorden voor u is ‘Wat bepaalt de waarde van een onderneming?’. Zodra dit helder in beeld is gebracht, starten wij met een grondige bedrijfskundige analyse. Een bedrijfskundige analyse leidt tot een kwantificering van de volgende factoren:

Kasstromen

De toekomstige vrije kasstromen vormen het uitgangspunt bij het bepalen van de economische waarde. Dit zijn de kasstromen, die toekomen aan de verschaffers van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vorm van dividend, aflossing en rente. Voor het bepalen van de toekomstige kasstromen is een goed onderbouwde prognose onontbeerlijk. Daarvoor is het analyseren van de resultaten in het verleden en een analyse van de markt, de concurrentie en de organisatie noodzakelijk.

Tijdsvoorkeur

Een euro nu is meer waard dan een euro over 5 jaar. Deze tijdsvoorkeur wordt tot uitdrukking in de vermogenskostenvoet waarmee de verwachte kasstromen contant gemaakt worden.

Risico

Risico is de kans dat de werkelijke kasstromen afwijken van de verwachte kasstromen. Dit risico is verschillend voor iedere branche en voor ieder specifiek bedrijf. Afhankelijk van het type risico wordt dit tot uitdrukking gebracht in een aanpassing van de verwachte kasstromen of de vermogenskostenvoet. Zorgvuldigheid hierin is van belang. Het ten onrechte opnemen van bepaalde risico’s in de vermogenskostenvoet kan tot een te lage waardering leiden.

Waarom syntacc

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Een multidisciplinair team per opdracht
  • Eén aanspreekpunt per team
  • Betaalbare dienstverlening
  • Meer dan 200 succesvolle transacties
  • Het hele proces op één adres in eigen beheer

Heeft u behoefte aan onze hulp?

Ons team staat altijd voor u klaar. Heeft u een vraag of wilt u graag advies?

Maak een afspraak

Deel deze pagina